SEO a till z guide

SEO a till z guide för nybörjare

Grunderna inom SEO on page

I dagens samhälle är varje företag och varje verksamhet beroende av att ha en egen webbsida. Konkurrensen är större än någonsin i hela världen och även på internet är konkurrensen om kunderna stenhård. Av den anledningen är det av yttersta vikt att sökoptimera sin webbsida.

Att äga en webbsida utan att sökoptimera den kan liknas med att bygga ett saftstånd mitt i öknen utan att vare sig göra reklam eller berätta för någon om verksamheten. Har du tur kommer det en nomad gående förbi och ser ditt saftstånd av en slump.SEO a till z guide för nybörjare

Med denna bild i huvudet kan man förklara sökoptimering (SEO) som följande:

Du eller din verksamhet har en webbsida. På denna hemsida står det beskrivet vad ni sysslar med och vilka tjänster ni ämnar leverera eller sälja till kunden. Konkurrensen på internet är stenhård och ni får räkna med att det finns tusentals om inte hundratusentals webbsidor som beskriver ungefär samma sak som er.

SEO fungerar på så sätt att ni anlitar en sökoptimerare som arbetar med er webbsida och utifrån specifika sökord eller sökfraser ser till så att när en kund exempelvis söker på google eller andra sökmotorer, kommer er webbsida högt upp på träfflistan och kunden klickar då i 7 fall av 10 på just er webbsida.

On page sökoptimering

Det finns i huvudsak två sätt att sökoptimera en webbsida. Den ena är så kallad On Page Sökoptimering och är en grundläggande och mycket viktig metod för att uppnå önskat resultat vid sökoptimering, alltså att hamna högt upp i träfflistan på sökmotorer. För att uttrycka det på ett så enkelt sätt som möjligt kan man säga att Off Page Sökoptimering ”bara” handlar om att göra så kallade inlänkar till en webbplats. Medan On Page Sökoptimering å andra sidan även handlar om översyn av webbplatsens specifika filstruktur, analys av eventuella nyckelord, så kallade sökord eller sökfraser och även skapande eller korrigering av den löpande texten på webbplatsens sidor.

Grunderna inom SEO off Page

Ett företag, en organisation, en förening, en avancerad internetanvändare eller bara lekman. Oavsett vad du är eller representerar är det idag mycket viktigt att ha en webbsida. En webbsida förklarar vem du är eller vad ditt företag representerar eller levererar. En webbsida fungerar som reklam och ger din verksamhet högre försäljningssiffror. Men detta givetvis endast om du har trafik på webbplatsen. Därför bör man sökoptimera sin webbsida.

Konkurrensen på marknaden är tuff, men den är ingenting emot konkurrensen på internet. Att få internetanvändare och kunder att gå in på ens webbsida är dock inte så svårt som många tror. Det räcker med att anlita en skicklig sökoptimerare så kan trafiken på webbsida öka med flera hundra procent på mycket kort tid.

Sökoptimering off page

På en specifik webbsida som exempelvis innehas av ett företag som säljer begagnade cyklar står det beskrivet vad de har för cyklar och en presentation av själva företaget. Samtidigt har webbsidan en undersida med text som beskriver varför man ska köpa just deras cyklar.
Problemet är bara att i Sverige finns det tusen hemsidor av just denna typ som beskriver samma sak. Trafiken till webbplatsen är låg och försäljningen består endast av ett par däck och några få cyklar per år.

Butiksinnehavaren kontaktar då en sökoptimerare som gör så kallade inlänkar till webbsidan och ser på så sätt till att framtida kunder som söker på exempelvis google och skriver ”Billig begagnad cykel”, ”Begagnad cykel” eller ”Cykel billigt” i sökrutan får upp just denna hemsida längst upp i träfflistan.

Lite slarvigt kan man förklara det som så att Off Page sökoptimering handlar, till skillnad från On Page sökoptimering, om faktorer utanför den specifika webbsidan. Det handlar i stort sett om att det är andra sidor som ska optimeras till fördel för den egentliga sidan.

Related Posts

Fascinerande sökmotoroptimeringstaktik som kan

Fascinerande sökmotoroptimeringstaktik som kan hjälpa ditt företag att växa

Du kan enkelt öka ditt företag med sökmotoroptimering och det är det bästa sättet att rangordna din webbplats. Du måste
office cleaning Stockholm

Falla i kärlek Med kontorsrengöring Stockholm

In Stockholm många kontorstädning Stockholm tjänster för dig alltid redo. Du kan bara välja din telefon och be om hjälp
med rörelseföretaget Stockholm

Här är ett snabbt drag med rörelseföretaget Stockholm

Du hittar många företag som kan hjälpa till att förändra ditt hem eller lägenhet. Rörelsebolaget Stockholm är verkligen annorlunda. De
medicinsk cannabis Sverige

Den dolda mysterien bakom medicinsk cannabis Sverige

#Medicinsk cannabis Sverige är typ av behandling eller medicinskt system som använder sin dolda behandlingspolicy. Detta är inte för mycket