Miljöpolicy

Miljöpolicy Qvickstep med personal skall dagligen aktivt arbeta med att förbättra miljöarbetet. Miljötänkandet skall implementeras hos all personal och ledning så att miljöarbetet blir en naturlig del av arbetsdagen. När miljöarbetet är integrerat som en naturlig del i arbetsdagen minskar också belastningen på miljön och innebär också en minskad resursanvändning. Qvickstep skall ha en kontinuerlig